Κάθε προϊόν συνοδεύεται από «Εμπορική Εγγύηση» καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή και  καλύπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που  αυτός ορίζει 
Εμπορική Εγγύηση
Για πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση του προϊόντος που αγοράσατε από το κατάστημα ανατρέξτε και στη συσκευασία του προϊόντος. Επιπροσθέτως μπορείτε να συμβουλευτείτε και την ιστοσελίδα του κατασκευαστή.
Στην περίπτωση που ένα προϊόν παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα εντός της εγγύησης, επικοινωνείτε με το κατάστημα για την κάλυψη της Εμπορικής  Εγγύησης.
Ο υπεύθυνος του καταστήματος μπορεί να σας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην εμπορική εγγύηση του προϊόντος καθώς και τη διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης.

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του καταστήματος για πληροφορίες σχετικά με:
Τη διάρκεια της εμπορικής εγγύησης του προϊόντος
Τη διαδικασία αποκατάστασης βλάβης
Πού μπορεί να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!
Κατά την επικοινωνία σας με τον υπεύθυνο να έχετε στην διάθεση σας το ακριβές μοντέλο του προϊόντος και τον σειριακό αριθμό (συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως που συνοδεύουν το προϊόν) και το παραστατικό Αγοράς του, γιατί μπορεί να σας ζητηθούν.
Όλα μας τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση με το παραστατικό αγοράς τους από τα επίσημα service της εκάστοτε εταιρείας.

Αν θες ποιότητα και εγγύηση επιλέγεις Mobing