ΜΕΝΟΥ
Your Cart

Έκδοση τιμολογίου βάσει ΠΟΛ 1150 κατ΄άρθρον 39α

Σας ενημερώνουμε  ότι  σύμφωνα με τον  'ΠΟΛ 1150' άρθρο 39Α, οι  παραγγελίες, που θα γίνονται με ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ και θα αποστέλλονται στον χώρο σας ή θα παραλαμβάνονται από το κατάστημα μας ,θα ολοκληρώνονται με τηλεφωνική επικοινωνία , και αφού επιβεβαιωθεί ότι δικαιούστε την έκπτωση ΦΠΑ για να σας ανακοινωθεί το ακριβές αποφορολογημένο ποσό που πρέπει να καταθέσετε.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά αποστέλλονται στην διεύθυνση sales@mobing.gr

• Έντυπο Προσωποποιημένης Πληροφόρησης με τα Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης  σας από το λογαριασμό της εταιρείας σας στο Taxis net (σε αρχείο pdf) με ημερομηνία εκτύπωσης την ημέρα της παραγγελίας σας.

 • Αντίγραφο της ταυτότητας του Επιχειρηματία σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή του   Νομίμου Εκπροσώπου της εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου (σε αρχείο pdf).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σας γνωστοποιούμε ότι:

 • Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του Κωδικού μιας χρήσης 39Α. Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί ο ΚΜΧ39Α η παραγγελία θα θεωρείται άκυρη.

• Τα δικαιολογητικά θα προωθούνται για έλεγχο.

• Η πληρωμή με έκδοση τιμολογίου θα γίνεται μόνο με Τραπεζική Μεταφορά , από εταιρικό/επαγγελματικό λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο ΑΦΜ με αυτόν του αντισυμβαλλομένου (Αγοραστή).

• H αποστολή  της παραγγελίας  σας  θα πραγματοποείται  υποχρεωτικά στην έδρα της επιχείρησης.

• Το δέμα θα παραλαμβάνεται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης σας με την προσκόμηση της ταυτότητας ή του διαβατήρίου του για ταυτοπροσωπία.

• Αν δεν έχουν αποσταλεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 48 ωρών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας,  θα ακυρώνεται αυτόματα.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επωφελούμενοι της αγοράς αγαθών με απαλλαγή ΦΠΑ βάσει ΠΟΛ 1150/39Α, έχουν την ευθύνη της καταβολής του ΦΠΑ που δεν τους χρεώνεται στο τιμολόγιο.